Alles over Energie Collectief Tolbert

In 2020 heeft een aantal inwoners uit Tolbert het initiatief genomen voor het oprichten van een lokale energie coöperatie, Energie Collectief Tolbert (ECT). Na een tijd van voorbereiding is het eerste zonnedakproject gerealiseerd in december 2021. Een project met 200 zonnepanelen op het dak van de Brove garage aan de Leuringslaan. Begin 2022 zijn de voorbereidingen gestart voor een tweede zonnedak. Ook is inmiddels een derde zonnedak in beeld.

Waarom een lokaal zonnedakproject?

Overal lees je de mooiste aanbiedingen met de oproep om mee te doen met een zonnepark of windenergie. Vaak gefinancierd door een buitenlandse investeerder, die enkele een eigen financieel belang heeft: aandeelhouders tevreden houden. Het kan ook anders. Lokale energie coöperaties zoals ECT hebben oog voor het landschap en een duurzame regio. Daarom zetten wij vooral in op het benutten van bedrijfsdaken en sparen zo vele hectares aan kostbaar en schaars landschap. Met een lokaal zonnedak maken we meedoen met zonne-energie aantrekkelijk voor lokale inwoners. Niet iedereen heeft de financiële middelen of heeft een geschikt dak voor het leggen van zonnepanelen. Denk aan bewoners van een huurhuis of een appartement. Via een lokaal zonnedakproject kan een grote groep inwoners ook meedoen en profiteren van de voordelen van zelf energie opwekken.

Hoe werkt het?

ECT ontwikkelt en realiseert zonnedakprojecten in het postcodegebied van Leek, Tolbert en omgeving. De financiering komt tot stand via een gunstige lening bij de provincie Groningen en via de uitgifte van energiecertificaten. Met deze constructie houden we de instapkosten laag, zodat iedereen kan meedoen!

De opgewekte zonne-energie verkopen wij tegen gunstige voorwaarden aan energieleverancier Energie VanOns in Groningen. De meeste energiecoöperaties in Noord-Nederland zijn hierbij aangesloten, samen bepalen we de koers en het beleid. Naast opbrengsten uit verkoop van energie ontvangt ECT een subsidie van de overheid, via de Postcoderoos regeling (2021). Dit is een subsidie per opgewekte kWh. Met de inkomsten wordt de lening afbetaald en krijgen de leden een ‘dividend’ uitgekeerd. Het netto rendement over 15 jaar is circa 6%. Na 15 jaar stopt de subsidie, de lening is dan afbetaald en het zonnedak is financieel afgeschreven. Echter, het dak produceert dan nog steeds stroom. De leden van de coöperatie beslissen op data moment samen over het vervolg. Denk hierbij aan het voortzetten van de productie, het verkopen van het zonnedak of het ontmantelen ervan.

Over Energie VanOns

Energie VanOns is meer dan ‘gewone’ groene energie. De stroom van Energie VanOns wordt lokaal opgewekt door meer dan honderd energiecoöperaties, zoals Energie Collectief Tolbert. Daarmee is Energie VanOns is dé lokale energieleverancier in Groningen met een aantal voordelen:

  • 100% groene, lokale energie;
  • Energie coöperaties beslissen mee over de bestemming en de doelen;
  • Samen zorgen we goed voor elkaar;

Als je kiest ook voor duurzame energie via Energie VanOns dan krijg je stroom van eigen bodem en steun de duurzame plannen in je dorp, stad of wijk.

Meld je aan bij Energie VanOns en zij regelen gratis je overstap. 

Oude Postcoderegeling versus de nieuwe

De oude postcoderoos regeling was gebaseerd op een teruggave van de energiebelasting per lid over het verbruikte aan kWh. Deze regeling is omslachtig en beperkt. De nieuwe regeling, die per 1 april 2021 ingaat, is sterk verbeterd. De grens van het eigen verbruik is vervallen en de subsidie wordt nu niet per lid, maar aan de energiecooperatie uitbetaald. De leden kunnen nu gemiddeld meedoen voor 5000kWH. En leden kunnen meedoen met meerdere zonnedakprojecten.

Hoe kun je meedoen?

Heb je belangstelling om ook mee te doen met een zonnedakproject? Ga dan naar de Projecten.

Wat levert het je financieel op?

Het model  is vrij eenvoudig. De opbrengst is de opbrengst minus de inleg.  De opbrengst kun je het beste vergelijken met de rente op je spaarrekening. Het zonnedakproject bij garage Brové  geeft dan over 15 jaar een ‘rente’ van 6%. In de onderstaande tabel is dit inzichtelijk gemaakt.

Voorwaarde per project

Om te voorkomen dat coöperaties bestaan uit met een paar leden (lees investeerders) geldt de subsidie-eis dat de leden gemiddeld niet meer dan 5000kWh (=20 certificaten) kunnen afnemen en binnen onze PostCodeRoos moeten wonen. Dit biedt wel enige speelruimte. Als bijvoorbeeld leden 10 certificaten afnemen ontstaat de ruimte voor anderen om 30 te kopen. Het is iedereen toegestaan om mee te doen in meerdere zonnedak projecten en niet onbelangrijk elk deelnemend lid heeft een stem in de energie coöperatie.

Onze ambitie gaat verder!

De doelstelling van ECT: een stevige bijdrage leveren aan de CO2-reductie en een duurzame regio. Naast het opwekken van energie willen we daarom ook initiatieven ontplooien op het gebied van besparen en op energieadvies. Hiervoor maken we gebruik van de energiecoaches. We denken ook na over de inzet van elektrische deelauto’s. Veel auto’s staan ongebruikt op de oprit, dit kan dus slimmer en goedkoper. Kortom, we hebben allerlei plannen, genoeg redenen om je aan te sluiten bij Energie Collectief Tolbert!

De voordelen op een rijtje

Meedoen met een lokaal zonnedakproject betekent een win-win voor iedereen.

  • Via een lokaal zonnedakproject kan iedereen meedoen en 15 jaar profiteren van een zeer gunstig rendement van minimaal 10%;
  • De terugverdientijd van dit zonnedakproject is 6 jaar, vergelijkbaar met een eigen zonnedak;
  • Meedoen met de lokale energiecoöperatie ECT betekent ook dat je mede-aandeelhouder wordt van Energie VanOns, de groene energieleverancier van Noord Nederland.
  • ECT en Energie VanOns zitten aan tafel bij de overheid en praten mee over de lokale energieplannen;
  • Zonnedaken dragen direct bij aan een groene regio en een duurzaam klimaat voor jou en voor je kleinkinderen. Tip: doe je (klein)kinderen een paar energiecertificaten cadeau!
  • Meedoen is collectief inzetten op lokaal opwekken, besparen en delen. Dit kun je individueel doen, samen komen we verder!

Doe je ook mee?

Wil je informatie ontvangen over onze projecten, heb je een vraag of wil je je aanmelden voor energie certificaten? Stuur ons je gegevens en je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.