Alles over Energie Collectief Tolbert

In 2020 heeft een aantal inwoners uit Tolbert het initiatief genomen voor het oprichten van een lokale energie coöperatie, Energie Collectief Tolbert (ECT). Na een tijd van voorbereiding start medio mei 2021 de realisatie van het eerste zonnedakproject in ons dorp. We plaatsen 220 zonnepanelen op het dak van de Brove garage aan de Leuringslaan.

Waarom een lokaal zonnedakproject?

Overal lees je de mooiste aanbiedingen met de oproep om mee te doen met een zonnepark of windenergie. De werkelijkheid is helaas dat achter een prachtig groen aanbod vaak een buitenlandse investeerder zit, met enkel een financieel belang. Het kan ook anders. Lokale energie coöperaties zoals ECT hebben oog voor het landschap en een duurzame regio. Daarom zetten wij vooral in op het benutten van bedrijfsdaken en sparen hiermee vele hectares aan kostbaar en schaars landschap. Daar zit de echte winst. Een andere reden is dat niet iedereen de financiële middelen of een geschikt dak heeft voor het leggen van zonnepanelen. Denk aan bewoners van een huurhuis of een appartement. Via een lokaal zonnedakproject kan een grote groep inwoners ook meedoen en profiteren van de voordelen van zelf energie opwekken.

Hoe werkt het?

ECT ontwikkelt en realiseert zonnedakprojecten in het postcodegebied van Leek/Tolbert De financiering bestaat deels uit een gunstige lening via provincie Groningen. Dankzij de lening houden we de instapkosten laag, zodat iedereen kan meedoen! Een andere deel wordt gefinancierd met de verkoop van energiecertificaten. De opgewekte zonne-energie verkopen wij tegen gunstige voorwaarden aan onze eigen energieleverancier Energie VanOns in Groningen.

Na 15 jaar stopt de subsidie, is de lening afbetaald en het zonnedak financieel afgeschreven. Het dak produceert dan nog steeds stroom en leden van de coöperatie beslissen samen over het vervolg. Denk hierbij aan het voortzetten van de productie, het verkopen van het zonnedak of het ontmantelen ervan.

Oude Postcoderegeling versus de nieuwe

De oude postcoderoos regeling was gebaseerd op een teruggave van de energiebelasting per lid over het verbruikte aan kWh. Deze regeling is omslachtig en beperkt. De nieuwe regeling, die per 1 april 2021 ingaat, is sterk verbeterd. De grens van het eigen verbruik is vervallen en de subsidie wordt nu niet per lid, maar aan de energiecooperatie uitbetaald. De leden kunnen nu gemiddeld meedoen voor 5000kWH. En leden kunnen meedoen met meerdere zonnedakprojecten.

Hoe kun je meedoen?

Medio mei 2021 starten we met de realisatie van ons eerste project, het zonnedak bij garage Brové, met een omvang van 220 zonnepanelen. Dit project is nog aan aantal certificaten beschikbaar. Laat het je niet weerhouden om mee te doen, want we hebben inmiddels meer bedrijven die hun bedrijfsdak aanbieden.  Heb je belangstelling? Meld je dan aanmelden via het contactformulier op deze pagina.

Wat levert het je financieel op?

Het model  is vrij eenvoudig. De opbrengst is de opbrengst minus de inleg.  De opbrengst kun je het beste vergelijken met de rente op je spaarrekening. Het zonnedakproject bij garage Brové  geeft dan over 15 jaar een ‘rente’ van 6%. In de onderstaande tabel is dit inzichtelijk gemaakt.

Voorwaarde per project

Om te voorkomen dat coöperaties bestaan uit met een paar leden (lees investeerders) geldt de subsidie-eis dat de leden gemiddeld niet meer dan 5000kWh (=20 certificaten) kunnen afnemen en binnen onze PostCodeRoos moeten wonen. Dit biedt wel enige speelruimte. Als bijvoorbeeld leden 10 certificaten afnemen ontstaat de ruimte voor anderen om 30 te kopen. Het is iedereen toegestaan om mee te doen in meerdere zonnedak projecten en niet onbelangrijk elk deelnemend lid heeft een stem in de energie coöperatie.

Ambitie

De doelstelling van ECT: een stevige bijdrage leveren aan de CO2-reductie en een duurzame regio. Naast het opwekken van energie willen we daarom ook initiatieven ontplooien op het gebied van besparen en op energieadvies. We zijn verder in gesprek met gemeente Westerkwartier over de inzet van elektrische deelauto’s, een . Veel auto’s staan ongebruikt op de oprit, dit kan slimmer en goedkoper. Kortom, genoeg redenen om je aan te sluiten bij Energie Collectief Tolbert!

De voordelen op een rijtje

Meedoen met een lokaal zonnedakproject betekent een win-win voor iedereen.

  • Via een lokaal zonnedakproject kan iedereen meedoen en 15 jaar profiteren van een zeer gunstig rendement van minimaal 10%;
  • De terugverdientijd van dit zonnedakproject is 6 jaar, vergelijkbaar met een eigen zonnedak;
  • Meedoen met de lokale energiecoöperatie ECT betekent ook dat je mede-aandeelhouder wordt van Energie VanOns, de groene energieleverancier van Noord Nederland.
  • ECT en Energie VanOns zitten aan tafel bij de overheid en praten mee over de lokale energieplannen;
  • Zonnedaken dragen direct bij aan een groene regio en een duurzaam klimaat voor jou en voor je kleinkinderen. Tip: doe je (klein)kinderen een paar energiecertificaten cadeau!
  • Meedoen is collectief inzetten op lokaal opwekken, besparen en delen. Dit kun je individueel doen, samen komen we verder!

Over Energie VanOns

Energie VanOns is meer dan ‘gewone’ groene energie. Onze stroom wordt lokaal opgewekt door meer dan honderd energiecoöperaties. Energie VanOns is de lokale energieleverancier in Groningen:

  • 100% groene, lokale energie
  • Energie coöperaties beslissen mee over de bestemming en de doelen
  • Samen zorgen we goed voor elkaar

Kies ook voor duurzame energie van eigen bodem en steun daarmee je dorp, stad of wijk.

Overstappen is mogelijk voor leden van een van de aangesloten  energiecoöperaties .

Meld je aan bij Energie VanOns en zij regelen gratis je overstap. 

Doe je ook mee?

Wil je informatie ontvangen over onze projecten, heb je een vraag of wil je je aanmelden als aspirant lid van Energie Collectief Tolbert?  Stuur ons je gegevens en je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.