Zeven redenen om mee te doen

Financieel voordeel

De overheid stimuleert lokale energie-initiatieven met subsidies en de provincie Groningen verstrekt een zeer gunstige lening. Dit betekent dat leden per saldo profiteren van een winst die vergelijkbaar is met een rentepercentage van 6%.op je spaarrekening.

Lokaal opgewekt en geleverd

De energie die door Energiecollectief Tolbert (ECT) wordt opgewekt wordt geleverd aan de Groninger energieleverancier Energie VanOns. We hebben zowel het opwekken en leveren van energie in eigen handen. Dus niet via een grote energieleverancier en buitenlandse aandeelhouders met een eigen belang.

Leden beslissen over de bestemming van de winst

De winst die ECT maakt wordt geïnvesteerd in nieuwe projecten, in de financiering van lokale buurtinitiatieven of in het uitkeren van een jaarlijks energie dividend. Leden beslissen in de jaarvergadering over de bestemming. Je zit dus zelf aan de knoppen!

Actieve bijdrage aan lokale energietransitie

Gemeenten moeten eind 2021 de Wijk Energie Plannen (WEP) hebben uitgewerkt. Dit is een mega-opgave die ook vraagt om brede burgerparticipatie. De route ‘van het gas af’ vraag om brede betrokkenheid en inspraak. Zorg dat je meedoet en aan tafel zit. Energie Collectief Tolbert zit aan tafel waar de plannen worden gemaakt.

Energie opwekken en besparen

Veel woningen die voor 2000 zijn gebouwd verliezen ongemerkt de energie via beglazing, koude lekken bij deuren, ramen, het dak, de vloer of de brievenbus. Wist je dat je met een aantal eenvoudige ingrepen al snel 20% gas kan besparen. ECT heeft infrarood camera’s die haarfijn visualiseren waar in jouw woning kan worden bespaard.

Meedenken over plaatsen windmolen en zonneparken

In 2030 is de energiebehoefte in gemeente Westerkwartier gegroeid tot 600 GigaWatt. Dit staat gelijk met 814 HA zonnepanelen, 19600 kleine windmolens (21m) of 65 grote windmolens (200m). Hoe zou het zijn als een paar van deze windmolens langs de A7 worden geplaatst? Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. ECT zit aan tafel waar de plannen worden gemaakt, als lid van ECT ben je direct betrokken!