Vragen en antwoorden

We krijgen veel vragen over hoe het werkt, over de Postcoderoos regeling, over de Energie Certificaten, de berekening van het rendement. En ook hele praktische vragen: hoe word ik lid, wat als ik verhuis etc. De meeste gestelde vragen nemen we hieronder op. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur ons een bericht: Mijn vraag

De Regeling Verlaagd Tarief biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonnestroom die door Energie Collectief Tolbert (ECT) wordt opgewekt. ECT levert de energie aan de lokale energieleverancier Energie VanOns.
Via de aanschaf van een Energie Certificat koopt een lid van ECT het recht op gegarandeerde levering van 250kWh per jaar. ECT stelt jaarlijks vast hoeveel energie is geproduceerd per Energiecertificaat en geeft dit door aan de energieleveranciers van het lid. De energieleverancier geeft per geproduceerd kWh vrijstelling van de energiebelasting. Dit wordt door de energieleverancier verrekend via de jaarafrekening.

Letop: je krijgt alleen energiebelasting terug over het verbruikte aantal kWh.

Een postcoderoos is het postcodegebied rond de postcode waar een energiecoöperatie is gevestigd. Voor ECT is het centrum de postcode 9356 en de roos wordt gevormd door 9355, 9361, 9351, 9365, 9354, 9359, 9821 en 9822.  Inwoners van deze postcodegebieden kunnen lid worden van Energie Collectief Tolbert en zo profiteren van het belastingvoordeel, de vrijstelling van energiebelasting.

Leden die verhuizen naar een bestemming binnen het postcoderoosgebied behouden hun belastingvoordeel tot het eind van de contractperiode (15 jaar vanaf start).

Leden die die verhuizen naar een bestemming buiten de postcoderoos kunnen hun belastingvoordeel niet meenemen. Dat kan worden met de verkoop hun Energie Certificaten worden overgedragen aan bestaande of aan nieuwe leden van de coöperatie. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe bewoner., mits deze lid wordt van de coöperatie. Vrijkomende Energie Certificaten zijn dus te koop voor bestaande leden die willen uitbreiden of voor aspirantleden op de wachtlijst. De prijs wordt berekend naar rato van de verstreken looptijd.

Ja dat kan. Via de Energie Certificaten kun je het aanvullen tot je totale verbruik. Over dat deel van de certificaten ontvang je vrijstelling. 
Voor wat je meer produceert dan verbruikt krijg je geen belastingvoordeel meer, maar alleen de opbrengst van de geleverde stroom minus kosten (per saldo ongeveer 2ct/kWh).

Jazeker, dat kan. Bedrijven, verenigingen, instellingen en kerken kunnen ook lid worden van een coöperatie en in aanmerking komen voor de korting op energiebelasting. Er is wel een restrictie: een bedrijf of vereniging mag maximaal 20% van het totale kapitaal van de coöperatie inbrengen, de overige 80% moet door particuliere leden worden opgebracht.
Daarnaast geldt de vrijstelling van energiebelasting alleen over de eerste 10.000 kWh die verbruikt wordt. We raden dus aan om niet meer dan 37 panelen te nemen. Die leveren gezamenlijk ongeveer 10.000 kWh.

Een Energie Certificaat is een energie aandeel in de energieproductie met een omvang van 250kWh en een waarde van €95,-. Productie kan zowel met zonnepanelen als met windenergie worden gerealiseerd. Met de aanschaf van 1 of meer Energie Certificaten word je lid van Energie Collectief Tolbert. De Energie Certificaten worden uitgegeven per gerealiseerd project. Een project is bijvoorbeeld het zonnedak project op garage Brové in Tolbert. 

De leden betalen per Energie Certificaat van 250 kWh een bedrag van  €95,-. Via de vrijstelling van energiebelasting (2019 afgerond €0,11 per kWh) krijgt een lid dan via de verrekening van de energienota  250kWh x €0,11 = €29,- per jaar. Leden betalen per certificaat een ledenbijdrage van €10,- Hiervan worden alle kosten betaald, zoals administratie, website, promotie. Per investering van €95 is de opbrengst per saldo dus €19,-.  In circa vijf kaar is de inleg terugverdiend, de resterende tien jaar wordt het rendement opgebouwd.