Algemene Ledenvergadering Energie Collectief Tolbert

Wanneer: maandag 30 januari 2023
Plaats: CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert.
Aanvang: 19.30 uur

Na afloop drinken we gezellig een drankje met elkaar!

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Verslag ALV 2022
5. Voortgang projecten
6. Financiƫn
7. Verslag Kascommissie
8. Rondvraag