Energie collectief Tolbert Kort uitgelegd

Energie Collectief Tolbert: Zo werkt het

Coöperatie Energie Collectief Tolbert (ECT) investeert in de aanschaf van zonnepanelen. Deze worden per blok van 400 aangeschaft en op een bedrijfspand in Tolbert, Leek e.o gemonteerd. De geproduceerde zonnepanelen-energie wordt geleverd aan de coöperatie leverancier Energie VanOns in Groningen. Energie VanOns geeft leden een extra korting. 

Met de aanschaf van Energiecertificaten word je lid van Energie Collectief Tolbert. De energiecertificaten hebben een waarde van €95,- en 250kWh per jaar. Leden van ECT krijgen via de Postcoderegeling per verbruikt kWh €0,12 energiebelasting terug van Energie VanOns. Dit betekent concreet een rendement van 19% per Energiecertificaat van €95.

Naast het opwekken van energie gaat ECT zich ook richten op advies en acties op het gebied van energiebesparing. Met vloerisolatie, HR+++ ramen,  en het opsporen en oplossen van andere koudelekken is snel 20-30% besparing te realiseren op de gasrekening.

Leden van de coöperatie bepalen via de jaarlijkse ledenvergadering samen de koers van ECT en wat met de winst wordt gedaan. Denk hierbij aan een schenking voor lokale bewonersinitiatieven, investering in lokale duurzame energie of collectieve inkoop ten behoeve van energie besparing.

Een duurzame investering met een rendement van 19%

Looptijd 15 jaar

De vrijstelling van energiebelasting is gegarandeerd voor een periode van 15 jaar, vanaf het moment dat ECT stroom gaat produceren. Deze vrijstelling is gebaseerd op de subsidie via de PostcodeRoos regeling.

Verrekening via de jaarrekening

ECT stelt jaarlijks vast hoeveel stroom in totaal is geproduceerd en maakt een berekening naar rato per lid. Deze productie wordt gedeeld met de energieleverancier en verrekend via de energienota van het lid.