Energie Collectief Tolbert: Zo werkt het

Coöperatie Energie Collectief Tolbert (ECT) investeert in de aanschaf van zonnepanelen. Deze worden geïnstalleerd op een bedrijfspand in Tolbert, Leek e.o. De geproduceerde zonnepanelen-energie wordt geleverd aan de coöperatie leverancier Energie VanOns in Groningen. 

Via de aanschaf van Energiecertificaten word je lid van Energie Collectief Tolbert. Per certificaat van €95,- participeert een lid voor 250kWh aan energie per jaar. Leden van ECT krijgen via de Postcoderegeling per verbruikt kWh de energiebelasting terug. 

Naast het opwekken van energie gaat ECT zich ook richten op advies en acties op het gebied van energiebesparing. Met maatregelen zoals vloer- en muurisolatie, HR+++ ramen of het opsporen en oplossen van koudelekken kan snel 20-30% besparing worden gerealiseerd.

Leden van de coöperatie bepalen via de jaarlijkse ledenvergadering samen de koers van ECT en wat met de winst wordt gedaan. Denk hierbij aan gift voor lokale bewonersinitiatieven, investering in nieuwe plannen, collectieve inkoop ten behoeve van energie besparing of het uitkeren van een dividend.

Een duurzame investering met een zeer goed rendement

Looptijd 15 jaar

De vrijstelling van energiebelasting is gegarandeerd voor een periode van 15 jaar, vanaf het moment dat ECT stroom gaat produceren. Deze vrijstelling is gebaseerd op de subsidie via de PostcodeRoos regeling.

Verrekening via de jaarrekening

ECT stelt jaarlijks vast hoeveel stroom in totaal is geproduceerd en maakt een berekening naar rato per lid. Deze productie wordt gedeeld met de energieleverancier en verrekend via de energienota van het lid.