Jaarlijkse bijdrage van certificaathouders aan ECT

Door allerlei oorzaken is de jaarbijdrage 2022 van de certificaathouders van het Brové dak, door de penningmeester van ECT nog niet geïnd. De bijdrage voor 2022 zal zo mogelijk door automatische incasso voor 1 oktober 2022 geschieden. De jaarbijdrage voor 2023 zal op of omstreeks 1 januari 2023 geschieden, conform de gesloten overeenkomst met certificaathouders.